Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 46 500 930

Diákjainknak

A 2019/2020 tanév nyári összefüggő szakmai gyakorlat tudnivalói

Tanulóink figyelmébe!

Mindazon tanulóinknak, akik tagintézményünkben a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint kezdték meg iskolai rendszerű szakközépiskolai tanulmányaikat, a szorgalmi időszakot követően összefüggő nyári szakmai gyakorlaton kell részt venniük.

A Villamosipar és elektronika ágazatos tanulóinknak a 10. évfolyam, illetve a 11. évfolyam elvégzése után egységesen évi 140 óra az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama. A gyakorlat 2020. június 15-től 2020. augusztus 30-ig végezhető. Az informatika ágazatban tanulóknak nincs összefüggőszakmai gyakorlat.

Az adott évfolyam sikeres teljesítését követően a következő évfolyam megkezdésének feltétele az összefüggő gyakorlat elvégzése, amely 10-11. évfolyam esetén napi 7 órás munkanapokon történik a szorgalmi időszak után. A gyakorlat anyagát és az elvégzendő feladatokat az egyes szakmákra érvényes kerettantervi előírások tartalmazzák.

A gyakorlaton való részvétel kötelező!

A szakképzési törvény értelmében a magasabb évfolyamba való lépés feltétele az összefüggő nyári gyakorlat teljesítése.

A gyakorlat teljesítésének helyei a következők lehetnek:

  • A szülő és a diák által keresett munkahelyen,
  • A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott vállalkozásoknál, vállalatoknál, üzemeknél, cégeknél stb.
  • A Miskolci Szakképzési Centrummal és tagintézményünkkel együttműködési megállapodást kötött vállalatok (pl. JOYSON Safety Systems Hungary Kft., Magyar Államvasutak Zrt. MÁV, JABIL Circuit Magyarország Kft.)
  • A kiválasztott munkahely és az iskola között a gyakorlat idejére szóló EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS-t kell kötni. Az összefüggő gyakorlat teljesítésének időpontját a nyári szüneten belül a munkahellyel kell egyeztetni,
  • Ha a fenti lehetőségek egyikével sem sikerül gyakorlati helyet találni, akkor az iskolával kapcsolatban álló gazdálkodóknál szervezett munkahelyen, vagy az iskolai tanműhelyben kell a gyakorlatot elvégezni.

Tagintézményünk minden tőlünk telhetőt megtesz azért, hogy a tanulóink külső képzőhelyen teljesíthessék ezen előírt kötelezettségüket. Arra kérjük a kedves Szülőket, hogy akinek lehetősége van segítsen ezt a kötelező összefüggő szakmai gyakorlatot gyermeke részére  megszervezni.

 

Bejelentési kötelezettség

A tanuló 2020. március 15-ig az osztályfőnökénél jelzi, ha megfelelő külső gyakorlati helyet talált. Ezt követően a gyakorlati oktatásvezető a szülőknek megküldi az Együttműködési Megállapodást. A megállapodás előkészítését (cég keresés) a tanuló és a szülő végzi. A céggel aláírt 4 példányos megállapodást az iskolába kell visszahozni és az iskola továbbítja a kamara felé. A 4 példányban kitöltött és a cég által aláírt megállapodást Kiss Roland gyakorlati oktatásvezető részére kell átadni. Tagintézményünk intézi a továbbiakban a további adminisztrációs teendőket.

 A gyakorlat dokumentálása

A tanuló foglalkozási naplóban (füzetben) vezeti a gyakorlati feladatok elvégzését. A nyitólapon szerepeljen a tanuló neve és osztálya, a gyakorlat kezdő- és befejező napja, valamint a munkahely adatai. A füzetben a napi elvégzett feladatokat kell rögzíteni, a gyakorlatot irányító személy pedig az elvégzést igazolja és értékeli.

A gyakorlat teljesítésének igazolása

A tanuló a gyakorlat befejezését követően, de legkésőbb 2020. augusztus 30-ig eljuttatja a fogadó munkahely által kitöltött, aláírt és lepecsételt igazolólapot  az iskola titkárságára.

Kapcsolattartó

Kiss Roland

gyakorlati oktatásvezető